Gruppenangebote:

Musikalesch an d'Liewen / L'aube de la vie en musique
Mutter-Baby-Gruppen
Samstagvormittag
18€

Mutter werden mit Musik / Devenir maman en musique
Musikalisches Entspannungsangebot für Schwangere
50 €


Musikalesch Fréiförderung
fir Kanner vum Précoce bis Spillschoulsalter
1mol/Woch:
Integrativt Konzept: Spillerësch Förderung vu musikleschem Talent an Entwëcklung vu Kompetenzen duerch Musik.
50 Minuten, 20€ pro SéanceErliefnisatelier 'à la carte'
fir bestehend Gruppen, Ärt Team, Äre Club.
Eng Aktivitéit mat Musik a kreative Medien op d' Mooss geschnidden.
Einfach emol eppes aanescht!
Kontaktéiert eis.


Kontakt
info@sana-via.lu
Tel:+352 23 63 94 33
sana via
Institut fir gesond a kreativ Liewensweeer

Marianne Wiltgen-Sanavia
7, Bréckewee
L-8561 SCHWEBACH
sana via
Institut fir gesond a kreativ Liewensweeer

Marianne Wiltgen-Sanavia
7, Bréckewee
L-8561 SCHWEBACH